/ Life / Personal things /

UTKAST 46

"Det är aldrig för sent för att börja. 

Det är aldrig för sent för att sluta. 
Det är aldrig för sent för att våga igen. 
Det är aldrig för sent för att lyckas. 
Det är aldrig för sent för att stanna upp, byta väg, vända om. 
Det är aldrig för sent för att allt ska bli bra."