/ Life / Personal things /

UTKAST 23

 
Jag tänker bara titta på det jag vill se.
Jag tänker bara lyssna på det jag vill höra.
Jag tänker bara göra det jag vill uppleva.
Jag tänker bara hoppas på det jag vill tro på. 
#1 / / johanna:

fin!