/ Life / Personal things /

UTKAST 20

Vi säger att tiden läker alla sår. 

Men saknaden då? 
Vad gör vi med den?
Hur fyller vi det hålet?
Tid kan ta sig. Tid hjälper inte. 
Inte mot att att sluta veta vad man längre inte har.