/ Life /

UTKAST 31

Jag vill bara att du ska veta, att du förändrade mig. Fick mig att inse hur gott det är att leva. Och du fick mig att tro på kärlek igen. Du ville inte vara en del av det, men tack vare dig vet jag nu hur mycket jag kan ge till den som vill.