/ Life / Personal things /

UTKAST 3

"Hur länge kan man hålla på att drunkna utan att sjunka? Hur länge kan man kämpa utan att ge upp? Hur länge kan hjärtat slå för två, fast helt på egen hand? Hur länge kan man se ljuset fastän det aldrig tycks komma närmare? Hur länge kan ett namn vara det finaste man vet?


Hur länge är för länge?"