/ Life / Personal things /

UTKAST 2

Jag tror på att uppleva. På att våga känna mycket. På att säga fina saker. Ofta. På det goda. Som faktiskt finns. På att riva murar. På att vi behöver varandra. Mer än någonsin. På att magkänslan vet bäst. På att vara glad för det lilla. På att det aldrig är för sent. Aldrig. På att omvägar också leder framåt. Förr eller senare. På att torsdagar inte är utfyllnad. De utgör också livet. Jag tror på att tittar man tillräcklig länge, då kommer man tillslut att se. Kristallklart.