/ Life / Personal things /

UTKAST 14

Rädd för att släppa sorgen. 
Rädd för att det är den sista biten jag har kvar. 
Rädd för att utan den, då är du förlorad helt.