/ Life / Personal things /

UTKAST 13

Hade du velat vara min så hade du varit det. 
Hade du saknat mig så hade du sagt det. 
Hade du ångrat dig så hade du visat det. 
Hade du drömt om oss så hade det redan varit en verklighet.