/ Life / Personal things /

UTKAST 12

Allt jag vill höra är att det kommer bli bra igen. Bättre. 

Allt jag vill veta är att den dagen kommer komma. 
Förr eller senare.