/ Life / My photography /

UTKAST 27

Det är inte förrän man upplevt det allra bästa som man inser vad man gått miste om alla år. Nu väntar massor av fler minnen på att få skrivas just här på livets ö.