/ Life /

UTKAST 30

Om jag bara inte hade sagt något.

Om det bara hade fått gå några veckor till. 
Om vi bara hade vågat öppna oss i tid. 
Om den dagen bara hade fått skrivas om. 
Om du bara hade vågat låta mig få en chans. 
Om allt bara inte hade gått så fel.